Uatrakcyjnienie oferty Działu Informacji, Karier i Promocji PRz


Dokumenty:

 

Zadanie obejmuje przygotowanie do potrzeb rynku pracy studentów i absolwentów Politechniki Rzeszowskiej z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa kształcących się na kierunkach wpisujących się w obszary kształcenia kluczowe w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.

W ramach zadania zaplanowano następujące rodzaje wsparcia:

 

1. Wparcie skierowane do studentów i absolwentów z wydziałów: WEiI, WBiIŚ, WBMiL

 • konsultacje związane z prawem pracy oraz aktualnymi formami zatrudnienia
 • szkolenia w zakresie opracowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • szkolenia w zakresie prezentacje, wystąpienia publiczne
 • szkolenia w zakresie własna działalność gospodarcza
 • konsultacje indywidualne – testy psychologiczne w procesie rekrutacji
 • szkolenia z ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

 

2. Wsparcie skierowane do studentów z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

 • wizyty studyjne
 • udział w targach
 • wykłady specjalistów z przemysłu
 • kurs z języka angielskiego technicznego
 • kurs IBM
 • kurs Bezpieczeństwo systemów i danych,
 • kurs Analiza danych Oracle,
 • kurs Wysokoprzepustowe systemy i sieci komputerowe
 • kurs Narzędzia standardów otwartych w zarządzaniu systemami i sieciami
 • kurs Systemy pomiarowe wspomagane LABView
 • kurs Podstawy fizyki dla elektroników
 • kurs Podstawy projektowania urządzeń elektronicznych,
 • kurs Projektowanie urządzeń elektronicznych
 • kurs Statystyki
 • kurs Wykorzystanie FPGA w układach cyfrowych
 • kurs Projektowanie instalacji elektrycznych
 • kurs Modelowanie układów elektrycznych i energoelektronicznych
 • kurs Symulacja pracy układów elektroenergetycznych
 • kurs zewnętrzny – Rozszerzony PCB
 • kurs zewnętrzny CAD projektowanie dla elektroniki
 • kurs zewnętrzny Programowanie mikrokontrolerów – interfejsy komunikacyjne I
 • kurs zewnętrzny Programowanie mikrokontrolerów – interfejsy komunikacyjne II
 • kurs zewnętrzny FPGA – kurs podstawowy
 • kurs zewnętrzny PCB – kurs podstawowy

 

3. Wsparcie skierowane do studentów z Wydziały Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 • wizyty studyjne
 • kurs zewnętrzny Analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych
 • kurs zewnętrzny Pomiar drgań – kurs podstawowy
 • kurs zewnętrzny Obsługa oprogramowania Autodesk
 • kurs zewnętrzny Nowoczesne techniki deskowań i rusztowań
 • kurs zewnętrzny Język angielski  specjalistyczny
 • kurs pt. „Charakterystyka energetyczna budynków”
 • kurs pt. „Gospodarka odpadami”
 • kurs pt. „Kosztorysowanie i wycena nieruchomości”
 •  szkolenia z zakresu ekonomii i prowadzenia małej firmy

 

4. Wsparcie skierowane do studentów z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa

 • kurs zewnętrzny Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • kurs zewnętrzny Szkolenie z zakresu wspomaganych komputerowo systemów pomiarowych
 • kurs zewnętrzny Szkolenie z zakresu wspomaganych komputerowo metod prototypowania wyrobów
 • kurs zewnętrzny Szkolenie z zakresu wspomagania komputerowego systemów zarządzania