Stypendia dla młodych doktorów


W ramach Projektu w celu zmniejszenia barier finansowych rozwoju naukowego młodych doktorów realizujących działalność dydaktyczną oraz naukową na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska lub Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w obszarach kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020 zaplanowano wypłatę stypendiów dla w/w grupy docelowej.