Stypendia dla młodych doktorów – pierwszy nabór


Ogłaszamy pierwszą edycję konkursu stypendialnego dla młodych doktorów w ramach projektu „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”. Zgodnie z założeniami Projektu w ramach konkursu przyznanych zostanie łącznie 18 stypendiów dla młodych doktorów, będących pracownikami Politechniki Rzeszowskiej i realizujących działalność dydaktyczną oraz naukową na następujących wydziałach:

  • WBiIŚ – 3 stypendia
  • WBMiL – 15 stypendiów

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone w wersji papierowej bezpośrednio do dziekanatów wskazanych poniżej. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku o przyznanie stypendium oraz formularz danych osobowych PEFS należy przesłać do Biura Projektu na adres: bartoszk@prz.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości: „stypendium dla młodych doktorów” – 1 edycja”. Ostateczny termin składania wniosków wraz załącznikami (wysyłki wniosku i formularza PEFS w wersji elektronicznej) to 27 listopada 2013 r. godz. 13.00.

 

Miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w następujących dziekanatach:

– pracownicy WBiIŚ – budynek P, pokój 122 do pani Urszuli Urjasz-Tryba

– pracownicy WBMiL – budynek L, pokój 126 do pani Eweliny Świtalskiej-Kufel

Szczegółowe zasady oraz kryteria przyznawania stypendiów zawarte zostały w Regulaminie przyznawania stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej” oraz załączniku nr 2 do „Regulaminu…”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Dokumentacja konkursowa: