Stypendia dla doktorantów


W ramach Projektu w celu zmniejszenia barier finansowych rozwoju naukowego uczestników studiów doktoranckich w dyscyplinach z obszarów kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020 zaplanowano wypłatę stypendiów dla doktorantów kształcących się w następujących dyscyplinach: Informatyka (WEiI), Budownictwo (WBiIŚ), Inżynieria Środowiska (WBiIŚ), Mechanika (WBMiL) oraz Budowa i eksploatacja maszyn (WBMiL).