Stypendia dla doktorantów – pierwszy nabór


Ogłaszamy pierwszą edycję konkursu stypendialnego dla doktorantów w ramach projektu  „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”. Zgodnie z założeniami Projektu w ramach konkursu przyznanych zostanie łącznie 42 stypendia dla doktorantów, kształcących się na następujących wydziałach (w dyscyplinach):

  • WEiI (dyscyplina Informatyka): 7 stypendiów
  • WBiIŚ (dyscyplina Budownictwo): 20 stypendiów
  • WBMiL (dwie dyscypliny: Mechanika oraz Budowa i eksploatacja maszyn): 15 stypendiów

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone w wersji papierowej bezpośrednio do dziekanatów wskazanych poniżej. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku o przyznanie stypendium oraz formularz danych osobowych PEFS należy przesłać do Biura Projektu na adres: bartoszk@prz.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości: „stypendium dla doktorantów – 1 edycja”. Ostateczny termin składania wniosków wraz załącznikami (wysyłki wniosku i formularza PEFS w wersji elektronicznej) to 27 listopada 2013 r. godz. 13.00.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w następujących dziekanatach:

– doktoranci WEiI – budynek A, pokój 109 do pani Anety Humenny

– doktoranci WBiIŚ – budynek P, pokój 122 do Pani Urszuli Urjasz-Tryba

– doktoranci WBMiL – budynek L, pokój 119 do Pani Natalii Balawender

Szczegółowe zasady oraz kryteria przyznawania stypendiów zawarte zostały w Regulaminie przyznawania stypendium dla doktorantów w ramach projektu pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej” oraz załączniku nr 2 do „Regulaminu…”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Dokumentacja konkursowa: