Staże dla studentów


W ramach Projektu w celu intensyfikacji współpracy nauka-przemysł w kształceniu studentów Politechniki Rzeszowskiej na kierunkach wpisujących się w obszary kształcenia kluczowe w kontekście realizacji Strategii Europa 2020, w latach 2014-2015 zorganizowane zostaną staże dla studentów w zakładach pracy o wysokim potencjale technicznym.