Staże dla absolwentów


W ramach Projektu w latach 2013-2015 zorganizowane zostaną trzymiesięczne staże dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy kształcili się na kierunkach wpisujących się w obszary kształcenia kluczowe w kontekście realizacji Strategii Europa 2020 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Więcej info:

http://biurokarier.prz.edu.pl/staze-absolwenckie/