Staże dla absolwentów – pierwszy nabór


Ogłaszamy nabór na staże absolwenckie ramach projektu „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”. Zgodnie z założeniami Projektu w latach 2013-2015 mamy do rozdysponowania 90 miejsc stażowych dla  następujących wydziałów:

   Wydział Liczba staży absolwenckich w ROKU 2013 Liczba staży absolwenckich w ROKU 2014 Liczba staży absolwenckich w ROKU 2015
   WBiIŚ 2 14 14
   WBMiL 2 14 14
   WEiI 2 14 14

 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone w wersji papierowej bezpośrednio do Biura Staży (biuro Działu Informacji, Karier i Promocji Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, pok. 219, 35-959 Rzeszów). Dodatkowo wersję elektroniczne składanych dokumentów należy przesłać do Koordynatora staży na adres: togorek@prz.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Staż absolwencki 2013”. Ostateczny termin składania wniosków wraz załącznikami (wysyłki wniosku i formularza PEFS w wersji elektronicznej) to 27 listopada 2013 r. godz. 12.00.

 

Szczegółowe zasady oraz kryteria przyznawania stypendiów zawarte zostały w Regulaminie uczestnictwa w stażu absolwenckim. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Staży.

 

Dokumenty: