Staże


Staże dla studentów.

W ramach Projektu w celu intensyfikacji współpracy nauka-przemysł w kształceniu studentów Politechniki Rzeszowskiej na kierunkach wpisujących się w obszary kształcenia kluczowe w kontekście realizacji Strategii Europa 2020, w latach 2014-2015 zorganizowane zostaną staże dla studentów w zakładach pracy o wysokim potencjale technicznym.

Staże dla absolwentów.

W ramach Projektu w latach 2013-2015 zorganizowane zostaną trzymiesięczne staże dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy kształcili się na kierunkach wpisujących się w obszary kształcenia kluczowe w kontekście realizacji Strategii Europa 2020 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.