Informacje o projekcie


 

Politechnika Rzeszowska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 realizuje projekt pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”. W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

  • przygotowanie i/lub uruchomienie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki studiów doktoranckich na kierunkach „informatyka” w języku polskim i języku angielskim oraz „elektrotechnika” w języku angielskim
  • dostosowanie kierunku architektura i urbanistyka II-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska do potrzeb rynku pracy
  • przygotowanie i uruchomienie studiów I stopnia na kierunkach „Budownictwo” i „Inżynieria środowiska” WBiIŚ PRz w języku angielskim
  • staże dla studentów WEiI, WBiIŚ, WBMiL PRz
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz
  • uatrakcyjnienie oferty Działu Informacji, Karier i Promocji Politechniki Rzeszowskiej
  • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów na WEiI, WBiIŚ, WBMiL PRz