Szkolenie z zakresu wspomaganych komputerowo systemów pomiarowych dla studentów WBMiL


kurs_pomiarowy_plakat

„Szkolenie z zakresu komputerowo wspomaganych systemów pomiarowych” dla zakwalifikowanych Studentów jest bezpłatne.

Dokumenty rekrutacyjne proszę przesyłać na adres: kurs2@prz.edu.pl

Termin szkolenia to listopad 2014 r.

Wstępna tematyka szkolenia będzie obejmować grupy tematyczne:

  1. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe.
  2. Optyczne systemy pomiarowe.
  3. Pomiary struktury geometrycznej powierzchni.
  4. Współrzędnościowe metody pomiarowe 2,5 D.

Szkolenie (30 godzin) obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną.

Dla uczestników szkolenia przewidziane są materiały szkoleniowe.

Każdy z uczestników otrzyma po zakończeniu szkolenia certyfikat/świadectwo/ zaświadczenie uczestnictwa w tym szkoleniu.

Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie, transport, wyżywienie i zakwaterowanie na cały okres trwania szkolenia.

O miejscu i terminie odbycia stażu zostaną poinformowani bezpośrednio studenci, którzy zostali zakwalifikowani do szkolenia.

Bliższych informacji udziela:

dr inż. Małgorzata Zaborniak
Koordynator WBMiL
mzab@prz.edu.pl

 

Dokumenty: