Szkolenie z zakresu wspomagania komputerowego systemów zarządzania dla studentów WBMiL


kurs-4

Szkolenie dla zakwalifikowanych Studentów jest bezpłatne.
Dokumenty rekrutacyjne proszę przesyłać na adres: kurs4@prz.edu.pl
Termin szkolenia to maj/czerwiec 2015 r.

Wymiar godzinowy szkolenia – 40 godzin szkoleniowych.
Wymiar czasowy – 5 dni.

Wstępna tematyka szkolenia obejmuje:

 1. Zarządzanie Projektami wg. IPMA (min 16 godzin)
  • Pojęcie projektu, programu, portfela projektów
  • Relacje pomiędzy strukturą firmy/ strategią przedsiębiorstwa a realizacją projektu
  • Projekt, a proces, cykl życia projektu
  • Role i odpowiedzialności
  • Cele projektu, zasady definiowania celów (SMART)
  • Struktura podziału prac
  • Metody planowania sieciowego
  • Harmonogram realizacji projektu
  • Wykres Gantta
  • Zasoby w projekcie – Histogram zasobów
  • Koszty w projekcie: Histogram kosztów
  • Ryzyko w projekcie, Identyfikacja i ocena ryzyka
 2. SAP (min. 16 godzin):
  • nawigacja SAP
  • proces planowanie produkcji,
  • proces zarządzania zdolnościami produkcyjnymi
  • proces zarządzania zapasami/gospodarka materiałowa
  • proces tworzenia i modyfikacja rożnego rodzaju potrzeb zakupowych
  • podstawowe aspekty jakości
  • zarządzanie oprzyrządowaniem
  • monitorowanie kosztów
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie studium przypadku – warsztaty dla uczestników szkolenia oparte na studium przypadku z zakresu wykorzystania umiejętności nabytych podczas szkolenia oraz wykorzystaniu SAP w funkcjonowaniu organizacji. (8 godzin).

Dla uczestników szkolenia przewidziane są materiały szkoleniowe.
Każdy z uczestników otrzyma po zakończeniu szkolenia certyfikat/świadectwo/zaświadczenie uczestnictwa w tym szkoleniu.
Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie, transport, wyżywienie i zakwaterowanie na cały okres trwania szkolenia.
O miejscu i terminie odbycia stażu zostaną poinformowani bezpośrednio studenci, którzy zostali zakwalifikowani do szkolenia.

 

Bliższych informacji udziela:
dr inż. Małgorzata Zaborniak
Koordynator WBMiL
mzab@prz.edu.pl

 

Dokumenty: