Szkolenie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie produkcyjnym dla studentów WBMiL


kurs_odnawialne_zrodla_energiiSzkolenie dla zakwalifikowanych Studentów jest bezpłatne.

Dokumenty rekrutacyjne proszę przesyłać na adres: kurs3@prz.edu.pl

Termin szkolenia to listopad/grudzień 2014 r.

Wstępna tematyka szkolenia będzie obejmować grupy tematyczne:

TEMATYKA SZKOLENIA:

Tematyka wykładów:

 • fotowoltaika i energia cieplna słońca
 • energetyka wiatrowa – małe turbiny wiatrowe
 • energetyka wiatrowa – profesjonalne turbiny dużej mocy
 • energetyka wodna
 • pompy ciepła i geotermia
 • systemy hybrydowe w odnawialnych źródłach energii
 • napędy hybrydowe stosowane w pojazdach samochodowych, konstrukcja i zasada działania
 • równoległe i szeregowe układy napędowe
 • eksploatacja pojazdów wyposażonych w układ hybrydowy

Tematyka ćwiczeń projektowych:

 • wstęp do projektowania systemów fotowoltaicznych i solarnych. Przeprowadzenie doświadczeń projektowych na stanowiskach laboratoryjnych z systemów słonecznych. W skład ćwiczeń wchodzi praktyczne doświadczenia z budowy i projektowania elektrowni fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Ćwiczenia z budowy i projektowania elektrowni fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na stanowiskach dydaktycznych.
 • wstęp do projektowania turbin wiatrowych i wodnych. Praktyczne doświadczenia z budowyturbiny wiatrowej i opadowej turbiny wodnej z wykorzystaniem metod szybkiego projektowania i wytwarzania. Ćwiczenia z wykorzystania metod szybkiego projektowania i wytwarzania do zaprojektowania turbiny wiatrowej i opadowej turbiny wodnej.
 • określenie kryteriów doboru napędu do wybranego pojazdu samochodowego
 • dobór źródła napędu hybrydowego do wybranego pojazdu samochodowego uwzględniając konstrukcję oraz jego zastosowanie

 

W ramach szkolenia przewiduje się zwiedzanie z przewodnikiem obiektów (do wyboru):

 • elektrowni wodnej
 • elektrowni wiatrowej
 • elektrowni fotowoltaicznej

 

Szkolenie (30 godzin) obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną.

Dla uczestników szkolenia przewidziane są materiały szkoleniowe.

Każdy z uczestników otrzyma po zakończeniu szkolenia certyfikat/świadectwo/zaświadczenie uczestnictwa w tym szkoleniu.

Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie, transport, wyżywienie i zakwaterowanie na cały okres trwania szkolenia.

O miejscu i terminie odbycia stażu zostaną poinformowani bezpośrednio studenci, którzy zostali zakwalifikowani do szkolenia.

 

Bliższych informacji udziela:

dr inż. Małgorzata Zaborniak
Koordynator WBMiL
mzab@prz.edu.pl

 

Dokumenty: