Szkolenia dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska pt. „Gospodarka odpadami”


W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska pt. „Gospodarka odpadami”. Szkolenia przeznaczone są dla studentów III roku studiów inżynierskich i obejmują 15 godz lekcyjnych.

Tematyka szkolenia „Gospodarka odpadami” dla studentów III roku kierunku Budownictwo oraz Architektura i urbanistyka:

1. Nowy system gospodarowania odpadami w Polsce.
2. Gospodarka odpadami w firmach budowlanych i na palcu budowy.
3. Audyt gospodarki odpadami w firmie budowlanej.

Tematyka szkolenia „Gospodarka odpadami” dla studentów III roku kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska:

1. Gospodarka odpadami w firmach budowlanych i na palcu budowy.
2. Audyt gospodarki odpadami.

Informacja: dr inż. Maria Grabas
e-mail:  grabas@prz.edu.pl