Staże dla studentów WEiI, WBiIŚ, WBMiL


Aktualizacja 09.06.2014:

Decyzje o wstępnym przyjęciu studentów WBiIŚ na staże zostały rozesłane w dniu 9.06.2014 na konta e-mailowe kandydatów (konta w domenie uczelnianej: NUMER_ALBUMU@stud.prz.edu.pl). Wraz z informacją o kwalifikacji rozesłano także informacje dotyczące składania oryginałów dokumentów.

UWAGA: Czas na składanie oryginałów dokumentów mija w najbliższy czwartek.


Aktualizacja 06.06.2014:

REKRUTACJA NA STAŻE DLA STUDENTÓW WBMiL ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 13.06.2014 do godz. 15:00.

NA WEiI oraz WBiIŚ rekrutacja została zakończona.


Aktualizacja 02.06.2014:

Informacje dodatkowe dla studentów:
Decyzja o wstępnym przyjęciu na staż zostanie wysłana na adres NUMER_ALBUMU@stud.prz.edu.pl, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości na tym koncie.

Lista przedsiębiorstw zainteresowanych przyjęciem na staże nie będzie rozsyłana do kandydatów na staż. Osoby zainteresowane muszą samodzielnie znaleźć firmę gotową przyjąć ich na staż.

Decyzja o wstępnym przyjęciu na staż zostanie rozesłana najpóźniej do 13.06.2014.

Po otrzymaniu potwierdzenia student jest zobowiązany w ciągu dwóch dni dostarczyć oryginały dokumentów składanych wcześniej drogą elektroniczną. Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie student jest skreślany z listy wstępnie zakwalifikowanych a jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej. Jeżeli dokumenty będą dostarczone w terminie jest ostatecznie kwalifikowany na staż.


staze_plakat Instrukcja postępowania:

  1. Wydrukuj dokumenty do pobrania („Dokumenty dla studenta” i „Skierowanie na staż studencki”).
  2. Wypełnij, podpisz i zeskanuj wszystkie dokumenty.
  3. W formularzu rejestracyjnym załącz wszystkie zeskanowane dokumenty.

 

Dokumenty: