Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia dla doktorantów (WEiI, WBiIŚ) oraz młodych doktorów (WBiIŚ, WBMiL)


Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada rozstrzygnięto konkursy na stypendia dla doktorantów (WEiI, WBiIŚ) oraz młodych doktorów (WBiIŚ, WBMiL) w ramach projektu „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”. Osoby, które złożyły wnioski o przyznanie ww. stypendiów proszone są o obiór decyzji w sprawie przyznania stypendium w Biurze Projektu (bud. V, pok. 222 lub 223) do dnia 05.12.2013 r. do godz. 15:00.

Osoby, które nie będą mogły w w/w terminie odebrać osobiście decyzji o przyznaniu stypendium proszone są o kontakt z Biurem Projektu.

Ponadto informujemy, że stypendia dla doktorantów na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa przyznane zostaną po kolejnym posiedzeniu Komisji w terminie późniejszym, nie później jednak niż do końca grudnia 2013 r.