Rekrutacja na staże zagraniczne dla studentów WEiI


Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wyjazd na staże zagraniczne w ramach projektu „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”.

Rekrutacja otwarta jest dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, z wyjątkiem studentów roku trzeciego na kierunkach: automatyka i robotyka, energetyka, informatyka, którzy objęci są projektem „Zainwestuj w siebie”;

Staż powinien odbyć się w instytucji zagranicznej i być bezpośrednio związany z kierunkiem/specjalnością, jaką realizuje student na uczelni.

Termin i długość wyjazdu: możliwość wyjazdu na trzymiesięczny staż do firmy samodzielnie znalezionej przez studenta w okresie wakacji 2015.

Ilość miejsc: 10

Wysokość dofinansowania:
4000 zł – koszty utrzymania/jeden miesiąc
2000 zł – podróż

Termin składania podań: do dnia 31 marca 2015 należy przedstawić firmę gotową przyjąć studenta na staż w Dziale Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej i Naukowej, bud. V, pok. 214.

Osoba do kontaktu: Kamila Zams: kamilaz@prz.edu.pl, tel. (17) 743-22-07

Informacje o projekcie:

https://fao.portal.prz.edu.pl/pl/pokl/ksztalcenie-innowacyjnych-kadr-g/