Ogłoszenie naboru na kursy zewnętrzne na WBIŚiA


Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury zaprasza na bezpłatne szkolenia zewnętrzne:

 1. „Kurs zewnętrzny pomiar drgań – kurs podstawowy”, 20 miejsc (2 grupy)
  • Podstawowe informacje nt drgań (drgania własne, rezonans, tłumienie)
  • Wprowadzenie teoretyczne do przetwarzania sygnałów w pomiarach drgań (analiza FFT, widmowe funkcje przejścia.)
  • Sprzęt pomiarowy (urządzenia pomiarowe, czujniki, sposoby pomiarów)
  • Praktyczny przykład pomiaru drgań strukturalnych na obiekcie inżynierskim (wzbudzenie impulsowe, wykorzystanie wzbudnika)
  • Zalety i wady poszczególnych metod pomiarowych
  • Analiza wyników

 1. „Kurs zewnętrzny z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk”
  część A: ROBOT Structural Analysis Professional, 24 miejsca (2 grupy)

  • Modelowanie i obliczenia konstrukcji prętowych płaskich i przestrzennych
  • Współpraca elementów prętowych z powierzchniowymi
  • Wymiarowanie konstrukcji stalowych
  • Wymiarowanie elementów żelbetowych
  • Wymiarowanie wg Eurokodu (w tym modelowanie imperfekcji)
  • Dynamika i analiza nieliniowa
 1. „Kurs zewnętrzny z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk”
  część B: AutoCAD, zakres zaawansowany, 36 miejsc (3 grupy)

  • Efektywna praca z zestawami wyborów
  • Zaawansowane typy obiektów: (splajny, polilinie; regiony; multilinie)
  • Bloki
  • Rysunki odnośników zewnętrznych
  • Praca z obrazami rastrowym (wpasowywanie, przezroczystość i porządek wyświetlania; przycinanie)
  • Przestrzeń modelu i przestrzeń papieru
  • Obiekty aplikacji zewnętrznych
  • Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru
  • Elementy dostosowawcze programu
  • Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej
  • Widoki rysunków trójwymiarowych
  • System współrzędnych 3D i współrzędne użytkownika
  • Modele liniowe i powierzchniowe
  • Modele bryłowe
  • Generowanie rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych
  • Wprowadzenie do wizualizacji
  • Wprowadzenie do projektowania współbieżnego z wykorzystaniem pliku centralnego (Revit): architektura, konstrukcje, instalacje.
 1. Analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych (grupa Statistica), 20 miejsc (2 grupy)
  • Wprowadzenie do zastosowania statystyki w opracowywaniu wyników badań empirycznych
  • Przygotowanie danych do analizy
  • Elementy opisowej analizy danych
  • Wprowadzenie do problematyki wnioskowania statystycznego
  • Zastosowanie metod wnioskowania statystycznego w badaniach empirycznych
  • Wybrane metody badania współzależności zjawisk.
  • Szacowanie niepewności pomiarów
  • Walidacja metod pomiarowych
  • Wprowadzenie do planowania doświadczeń

 

Orientacyjne terminy szkoleń:

 1. Pomiar drgań:
  listopad 2014
 2. ROBOT: 45 godzin
  grupa I 24-26.10.2014 oraz 14-16.11.2014 (w piątki od 17oo, soboty i niedziele od rana)
  grupa II 21-23.11.2014 oraz 28-30.11.2014 (w piątki od 17oo, soboty i niedziele od rana)
 3. AutoCAD: 45 godzin
  dla wszystkich grup początek szkolenia w tygodniu rozpoczynającym się 27.10.2014
  spotkania popołudniowe przez koniec października, listopad, początek grudnia
 4. Statistica: 16 godzin
  grupa I: 29-30 października 2014
  grupa II: 17-18 listopada 2014

 

Termin składania wniosków wraz załącznikami: 17 października 2014 r. o godz. 15:00.

 

Bliższych informacji udziela:

dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz
Koordynator WBIŚiA

 

Załączniki: