Nabór na kursy zewnętrzne na WBIŚiA – ostatnia edycja


Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury zaprasza na bezpłatne szkolenia zewnętrzne:

  1. Kurs zewnętrzny analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych (Statistica)
  1. Kurs zewnętrzny analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych (Maple)
  1. Kurs zewnętrzny nowoczesne techniki deskowań i rusztowań

 

Jedna osoba może składać dokumenty wyłącznie na jeden kurs. Termin składania wniosków wraz z załącznikami (wyłącznie w postaci elektronicznej) upływa 11 listopada 2015 r.

Formularz rejestracyjny – kursy zewnętrzne WBIŚiA

Liczba miejsc na kursach będzie uzależniona od liczby zgłoszeń na poszczególne kursy. W przypadku niewielkiego zainteresowania danym kursem istnieje ewentualność odwołania takiego kursu, osoby które się na niego zgłosiły będą miały możliwość przenieść swoją aplikację na kursy, które będą organizowane.

Kursy będą organizowane w listopadzie b.r.

Jest to ostatnia edycja kursów zewnętrznych na WBIŚiA.

 

Bliższych informacji udzielają:

dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz
Koordynator WBIŚiA

dr inż. Michał Jurek

Załączniki: