Kursy zewnętrzne na WBIŚiA – Statistica


Informujemy, że został przedłużony nabór na bezpłatne szkolenie zewnętrzne:

 1. Kurs zewnętrzny analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych (Statistica)
  • Wprowadzenie do zastosowania statystyki w opracowywaniu wyników badań empirycznych
  • Przygotowanie danych do analizy
  • Elementy opisowej analizy danych
  • Wprowadzenie do problematyki wnioskowania statystycznego
  • Zastosowanie metod wnioskowania statystycznego w badaniach empirycznych
  • Wybrane metody badania współzależności zjawisk.
  • Szacowanie niepewności pomiarów
  • Walidacja metod pomiarowych
  • Wprowadzenie do planowania doświadczeń

Formularz rejestracyjny – kurs zewnętrzny Statistica

Kurs będzie organizowany w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 (październik-listopad 2015).

 

Bliższych informacji udzielają:

dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz
Koordynator WBIŚiA

dr inż. Michał Jurek

Załączniki: