Kurs specjalistyczny: Symulacja pracy układów elektroenergetycznych


UWAGA
Studenci II i III roku studiów inżynierskich
oraz I roku studiów magisterskich
na kierunku Elektrotechnika

 W ramach projektu „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”, w miesiącach październik, listopad i grudzień 2014 roku, będzie prowadzony kurs specjalistyczny pod nazwą:

Symulacja pracy układów elektroenergetycznych

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie modelowania komputerowego urządzeń i układów elektroenergetycznych oraz symulacji ich pracy w stanach ustalonych i nieustalonych. Podstawową część kursu będzie stanowić praktyczne modelowanie i przeprowadzanie symulacji pracy układów elektroenergetycznych w środowisku cenionego na całym świecie pakietu programowego ATP-EMTP.

Terminy zajęć (2 godziny tygodniowo) do uzgodnienia.

Wszyscy chętni proszeni są o zapisywanie się w pokoju B20 do 25 czerwca 2014 (liczba miejsc ograniczona).