Kurs projektowania instalacji elektrycznych


Zapraszamy studentów I-II EF-DU, I-II ET-DU, oraz II EF-DI, II EA-DI i II-III ET-DI
do uczestnictwa w:

Kursie projektowania instalacji elektrycznych

Kurs byłby realizowany w Politechnice Rzeszowskiej w grupach 12-15 osób w wymiarze 18 godzin na grupę.

Terminy:

  • II DU – do końca bieżącego semestru,
  • DI i I DU- w tym i następnym semestrze (nie później niż do 10.12.2015).

Chętnych prosimy o wpisywanie się na listy wyłożone w Dziekanacie (pokój A 110) do 14.04.2015.

Ogłoszenie