Kurs „Podstawy fizyki dla elektroników”


UWAGA
STUDENCI I ROKU ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

Od semestru letniego r. ak. 2014/2015 w ramach projektu „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej” będzie prowadzony kurs pod nazwą „Podstawy fizyki dla elektroników”. Celem zajęć jest przybliżenie praw fizyki, stanowiących podstawę elektroniki i przedmiotów pokrewnych, z naciskiem na praktyczne ich wykorzystanie. W programie m.in.: prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, moc prądu stałego, wpływ temperatury na pracę elementów elektronicznych, przebiegi zmienne. Przedstawione będą również podstawy obsługi przyrządów pomiarowych. Program kursu będzie dostosowany do potrzeb słuchaczy.

Do skorzystania z oferty zachęcamy zwłaszcza absolwentów szkół ogólnokształcących, którzy do tej pory nie mieli praktycznego kontaktu z tymi zagadnieniami oraz obsługą sprzętu pomiarowego.

Zajęcia są nieobowiązkowe, bezpłatne i całkowicie bezstresowe – bez wejściówek, sprawozdań i zaliczeń. Terminy do uzgodnienia.

Wszyscy chętni proszeni są o zapisywanie się w pokoju A306 do 6 marca 2015 (liczba miejsc ograniczona).
W przypadku dużego zainteresowania kryterium wyboru będzie średnia ocen z toku studiów.

Ogłoszenie