Informacja dla studentów/studentek którzy odbyli staż wakacyjny w ramach Projektu


Zgodnie z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBII/2/415-104/14/MW stypendia stażowe wypłacane w ramach przedmiotowego projektu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym osoby, które brały udział w stażu nie otrzymają PIT-u.