Informacja dla doktorantów z WEiI i WBiIŚ


Zapraszamy do Biura Projektu wszystkich doktorantów z WEiI i WBiIŚ, którym zostało przyznane stypendium, w celu podpisania umowy stypendialnej oraz wypełnienia oświadczenia podatkowego.

Prosimy o pilne przybycie oraz zabranie ze sobą dowodu osobistego.