Informacja dla doktorantów WEiI oraz WBIŚiA


Osoby, które złożyły wnioski o przyznanie stypendiów proszone są o obiór decyzji w sprawie przyznania stypendium w Biurze Projektu (bud. V, pok. 222) do dnia 20.11.2014 r. do godz. 15:00.

Osoby, które nie będą mogły w w/w terminie odebrać osobiście decyzji o przyznaniu stypendium proszone są o kontakt z Biurem Projektu.