Informacja dla doktorantów WBMiL


Osoby, które złożyły wnioski o przyznanie stypendiów proszone są o obiór decyzji w sprawie przyznania stypendium w Biurze Projektu (bud. V, pok. 222) w dniach 16-22.01.2015 r. w godz. 7-15.

Osoby, które nie będą mogły w w/w terminie odebrać osobiście decyzji o przyznaniu stypendium proszone są o kontakt z Biurem Projektu.