Informacja dla doktorantów z WBMiL


Osoby, którym zostało przyznane stypendium, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu (bud. V, pok. 222) w dniach 27-30.01.2015 r. w godz. 7-15 w celu podpisania umowy stypendialnej.

Osoby, które nie będą mogły w w/w terminie podpisać umowy stypendialnej proszone są o kontakt z Biurem Projektu.