Informacja dla doktorantów i młodych doktorów z WBMiL


Zapraszamy do Biura Projektu (pok. V-A 222) doktorantów i młodych doktorów  z WBMiL, którym zostało przyznane stypendium, w celu podpisania umowy stypendialnej oraz wypełnienia oświadczenia podatkowego.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.