II Łódzkie Targi Energetyczne


Serdecznie zapraszamy studentów IEA-DI, IEE-DI, IEF-DI, IEN-DI, IET-DI, IIEA-DI, IIEE-DI, IIEF-DI, IIEN-DI, IIET-DI, IIIEE-DI, IIIET-DI, IEE-DU, IEF-DU, IEN-DU, IET-DU, IIEE-DU, IIEF-DU i IIET-DU do uczestnictwa w dwudniowym wyjeździe na

II ŁÓDZKIE TARGI ENERGETYCZNE
w terminie 10-11 czerwca 2015

Zakres targów: wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii, skojarzeniowe wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, urządzenia, osprzęt, narzędzia, pomiary, monitoring, sterowanie i automatyka w systemach energetycznych, magazyny energii elektrycznej i rozwiązania wspomagające sieć energetyczną, rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne w energetyce.

Liczba miejsc ograniczona (max. 80 osób). Student nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Zapisy do 21.05.2015 w dziekanacie pok. A110.

UWAGA:
Warunkiem koniecznym jest udział w projekcie POKL pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”.
W przypadku dużego zainteresowania, kryterium kwalifikacji będzie średnia ocen.
W wyjeździe mogą brać udział studenci, którzy nie uczestniczyli w ubiegłorocznych wyjazdach na targi finansowanego z projektu „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”.

Ogłoszenie