Dodatkowy nabór na staże krajowe dla studentów WBMiL i WEiI


Informacja dla studentów WEiI: W rekrutacji na staże mogą brać udział również studenci IIEA-DI, IIEE-DI, IIEF-DI, IIEN-DI, IIET-DI.


Termin zakończenia rekrutacji na staże: 25 maja 2015 r. godz. 23:59

Instrukcja postępowania:

  1. Wydrukuj dokumenty do pobrania („Dokumenty dla studenta”, „Skierowanie na studencki staż” i „Oświadczenie przedsiębiorstwa”).
  2. Wypełnij, podpisz i zeskanuj wszystkie dokumenty.
  3. W formularzu rejestracyjnym załącz wszystkie zeskanowane dokumenty.

 

Dokumenty: