Bezpłatne szkolenia dla studentów i absolwentów WBIŚiA, WBMiL, WEiI


Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej zaprasza na bezpłatne 2-dniowe szkolenia realizowane w ramach projektu „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

SZKOLENIE I: Mechanika relacji – sztuka nawiązywania kontaktów zawodowych
SZKOLENIE II: Opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
SZKOLENIE III: Prezentacje, wystąpienia publiczne
SZKOLENIE IV: Własna działalność gospodarcza

Szczegółowe informacje:
http://biurokarier.prz.edu.pl/szkolenia-i-doradztwo/art17,bezplatne-szkolenia-dla-studentow-i-absolwentow-wbisia-wbmil-weii.html

Harmonogram szkoleń:
http://biurokarier.prz.edu.pl/gfx/biurokarier/files/harmonogram_szkolen_final.pdf

Zapraszamy do zapisów!