Informacja dla studentów/studentek którzy odbyli staż wakacyjny w ramach Projektu


Zgodnie z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBII/2/415-104/14/MW stypendia stażowe wypłacane w ramach przedmiotowego projektu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym osoby, które brały udział w stażu nie otrzymają PIT-u.

Nabór na kursy zewnętrzne na WBIŚiA – ostatnia edycja


Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury zaprasza na bezpłatne szkolenia zewnętrzne:

  1. Kurs zewnętrzny analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych (Statistica)
  1. Kurs zewnętrzny analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych (Maple)
  1. Kurs zewnętrzny nowoczesne techniki deskowań i rusztowań

 

Jedna osoba może składać dokumenty wyłącznie na jeden kurs. Termin składania wniosków wraz z załącznikami (wyłącznie w postaci elektronicznej) upływa 11 listopada 2015 r.

Formularz rejestracyjny – kursy zewnętrzne WBIŚiA

Liczba miejsc na kursach będzie uzależniona od liczby zgłoszeń na poszczególne kursy. W przypadku niewielkiego zainteresowania danym kursem istnieje ewentualność odwołania takiego kursu, osoby które się na niego zgłosiły będą miały możliwość przenieść swoją aplikację na kursy, które będą organizowane.

Kursy będą organizowane w listopadzie b.r.

Jest to ostatnia edycja kursów zewnętrznych na WBIŚiA.

 

Bliższych informacji udzielają:

dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz
Koordynator WBIŚiA

dr inż. Michał Jurek

Załączniki:

Testy psychologiczne stosowane w procesie rekrutacji – dla studentów i absolwentów WBIŚiA, WBMiL, WEiI


Zapraszamy na bezpłatne zajęcia poświęcone tematyce testów psychologicznych stosowanych w procesie rekrutacji. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”.

Szczegółowe informacje